preloader

Visir Coaching

Visir zet in op het kwaliteitsvol verbeteren van het individueel psychosociaal welzijn en wil daarnaast ook een socio-economische meerwaarde voor jouw organisatie realiseren. We staan voor samenwerken, respect, confidentialiteit en vertrouwen.

Bezoek ons

Over Ons

Wij werken Professioneel

We zijn onafhankelijke professionals met erkende diploma’s en verschillende specialisaties. Samen hebben we meer dan 75 jaar ervaring in de profit en non-profit sector die we graag voor jou aanwenden.

Wij werken Multidisciplinair

Door onze partnerships met vakspecialisten uit diverse disciplines kunnen we je vraagstellingen zo volledig mogelijk behandelen zowel op persoonlijk niveau, als op niveau van je team of organisatie.

Wij werken Resultaatgericht

Dankzij onze unieke, onderbouwde aanpak brengen we je welzijnsaspecten in kaart, zoeken we samen met jou naar oplossingen voor pijnpunten en werken we via opvolging mee aan een duurzaam resultaat.

Gepassioneerd coaching team voor welzijn.

Visir verwijst naar ‘vegvisir’, het magische kompas dat vikingen bij slecht weer en tijdens stormen de weg toonde ook al was de bestemming onbekend. Het ‘vegvisir’ verzekerde de vikingen – die de beste scheepsbouwers van hun tijd waren – van een behouden vaart naar hun thuishaven. Op hun ontdekkingsreizen namen zij steeds appels mee; het waren immers mythologische vruchten die de goden de eeuwige jeugd schonken en hen onsterfelijk maakten. Ook wij hanteren ‘kompassen’ in onze aanpak om jou beter op weg te helpen.

Screening

Onze screenings steunen op een innovatieve methodiek die op jouw behoeften afgestemd wordt. De resultaten tonen we in een kompas.

Begeleiding

Op basis van de screeningsanalyse werken wij samen aan een persoonlijke oplossing op maat en begeleiden wij jou naar jouw specifieke doelstellingen.

Coaching

Wij ondersteunen je in je ontwikkelingsvragen, dagen je uit en fungeren als wegwijzer om je potentieel opitmaal te benutten.

Opvolging

We bieden je de mogelijkheid om je vorderingen mee op te volgen en waar nodig samen met jou bij te sturen.

Een individuele coaching op maat voor jou

Het leven geeft je geen handleiding, daarom is er af en toe nood aan een helpende hand. Wij staan voor professionele begeleiding voor individuen en organisaties. Na een traject bij Visir kan je opnieuw optimaal participeren in je ‘eigen leven’, werk en maatschappelijke context. Door duurzame trajecten dragen we bij tot meer persoonlijk en maatschappelijk geluk.

Onze diensten

Life coaching

Wij helpen bij het verbeteren van de harmonie in je leven, het ontplooien van je talenten en het ontdekken van je levensdoelen. Kortom we zoeken uit wat je gelukkig maakt.

Brochure

Loopbaancoaching

Wij gaan samen met jou op zoek naar je professionele interesses en mogelijkheden helpen je bij het bepalen van de volgende stap in je loopbaan en begeleiden je om je doelen te bereiken.

Brochure

Burn-out coaching

Wij helpen je om de stresssignalen te herkennen en het sluipend proces van burn-out in te schatten en te stoppen. Wij begeleiden je om terug gemotiveerd en met enthousiasme aan de slag te gaan.

Brochure

Corona care

Wij helpen je omgaan met veranderende werkomstandigheden en het zoeken naar nieuwe evenwichten en vooruitzichten in je leven en je werk.

Brochure

Consulting en coaching op maat van organisaties

Een organisatie verandert voortdurend. Een goede omgevingssfeer en gemotiveerde medewerkers zijn belangrijke succesfactoren. Visir kan je helpen om het welzijn en de motivatie van je medewerkers te monitoren, te analyseren en waar nodig te begeleiden of bij te sturen. We bieden tevens proactieve trainingssessies aan. Door duurzame trajecten en projecten dragen we bij tot een beter welzijn op de werkvloer en rendabele organisaties.

Onze diensten

Psychosociaal welzijn

Psychosociaal welzijn is een actueel onderwerp op de werkvloer en in de maatschappij. Wij helpen je op weg om het psychosociaal welzijn in je organisatie te verhogen. Wij brengen de welzijnsaspecten in kaart, wij adviseren, ondersteunen en begeleiden je om hieraan gepaste acties te koppelen. Een geïntegreerd welzijnsbeleid met inzet op primaire preventie draagt bij tot je organisatiewelzijn.

Brochure

Engagement

Wat is de kracht van geëngageerde medewerkers? Zij zijn creatief, productief, gaan uitdagingen aan en ontwikkelen zichzelf. Hoe is het gesteld in je organisatie? Wij helpen je om hier zicht op te krijgen. Met de resultaten kan je aan de slag om actie te ondernemen. Je kan je bedrijfswaarden tot leven brengen en het enthousiasme van je medewerkers verbinden met de doelstellingen van je organisatie.

Brochure

Training

Trainingen en opleidingen zijn een investering in de toekomst van je organisatie. Opleidingen in psychosociaal welzijn versterken je medewerkers en je organisatie. Een werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontplooien, draagt hiertoe bij. Wens je je medewerkers een opleiding te geven? Wij staan klaar om dit met jou te bespreken en om dit op maat van je organisatie uit te werken.

Brochure

Corona care

Onze maatschappij is door de ‘coronacrisis’ - zoals de covid19-pandemie vaak wordt genoemd - grondig dooreen geschud. Je organisatie en je medewerkers hebben de impact daarvan ook ervaren. Wij helpen je om verder te kijken dan de pandemie en om het beste te halen uit het verleden en het te stroomlijnen met de uitdagende, nieuwe, realiteit.

Brochure

Onze aanpak

Bij Visir Coaching & Consulting willen we de mens en de hulpverlening op een holistische manier benaderen, met aandacht voor de fysieke, psychische, emotionele en sociale aspecten van gezondheid. Wij erkennen de reguliere geneeskunde als basis van de gezondheidszorg, en zullen wij bij het vermoeden van gezondheidsproblemen ook naar de reguliere zorg doorverwijzen. We werken samen met artsen en klinisch psychologen

Samenwerking

Visir werkt samen met:

A-Lissome

LoopbaanCheques

ErkendeCoaches

Ons Team

Vera De Cuyper

Vera De Cuyper

Psychosociaal preventie-adviseur, coach Life–Loopbaan–Burn-out

Ik wil samen met jou een inspirerend, realistisch en authentiek verhaal schrijven. Ik help je om meer welzijn te bereiken in je leven en op je werk. Via een op maat gemaakt traject kan je een duurzaam resultaat bereiken. Ik geloof in je mogelijkheden om een mooie toekomst op te bouwen.

Marie-Jeanne Moloto

Marie-Jeanne Moloto

Verpleegkundige, sofrologe

Ik wil je dagelijks welzijn verbeteren en leer je bewust omgaan met je mentaal welzijn door bewezen technieken uit de sofrologie. Je zal minder piekeren, minder stress ervaren en je zal je beter in je vel voelen. Ik zal je inleiden in de technieken van de ‘dynamische relaxatie’, die je na training makkelijk kan inzetten zowel thuis als op het werk. Zelfverzekerd voor een publiek spreken, je sportieve prestaties optimaliseren, examens voorbereiden behoren tot het toepassingsgebied van de sofrologie. En dat alles, … zonder medicijnen.

Dr. Claude Mahau

Dr. Claude Mahau

Arts, specialist arbeidsarts, ergonoom, ere-professor ULB/ESP (Ecole de Santé Public), adviseur

Als arbeidsgeneesheer en ergonoom ben ik ervan overtuigd dat het inzetten op een goede globale gezondheid (fysiek, psychisch en sociaal) bijdraagt tot individueel welzijn en betere organisationele prestaties. Beide zijn complementair aan elkaar en versterken elkaar.

Ons teamProf. dr. Guy De Tré

Prof. dr. Guy De Tré

8 januari, 2021

Visir staat garant voor een kwaliteitsvolle, innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde screening, analyse en opvolging. Alle steun en veel succes!

Contacteer Ons

Contactdetails

Heb je vragen, aarzel dan niet en contacteer ons.

VISIR coaching & consulting – Wolvenstraat 64 – 1760 ROOSDAAL
GSM: +32 475 396 264
Email: info@visir.be